dijous, 1 d’octubre de 2009

treballem el cos

Ens hem dibuixat sobre un paper d'embalar!!!!
Quins nens més divertits ens han quedat...